Kuru Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır ?


Bir kuru temizleme makinası, evlerde kullanılan çamaşır makinesi ile kurutma makinesi bileşimi bir makinadır. Giysiler, kuru temizleme makinesinin çekirdeğini oluşturan bir yıkama/santrifüj bölmesine (sepet veya tambur olarak adlandırılır) konulur. Yıkama bölmesi, dış bir bölme içinde dönen yatay ve delikli bir tambur içerir.
Dış bölme; kuru temizleme sırasında kullanılan çözücüyü içerirken, dönen tambur; kuru temizleme yapılacak olan ürünleri barındırır. Sepet veya tambur, kuru temizleme makinaları büyüklüklerine göre farklılık göstermekle beraber yaklaşık olarak 10-40 kg. arasında kapasiteye sahiptir.
Yıkama çevrimi sırasında, tambur bölme yaklaşık olarak 1/3 oranında çözücüyle doldurulur ve dönerek çamaşırları altüst eder. Bu esnada kuru temizleme makinası tamburundaki çözücü sıcaklığı, 30 derecede muhafaza edilir.
Daha sonra çözücü, bir arıtma kazanı ile kondansatör içeren bir yoğuşturma ünitesine gönderilir. Yoğuşturulan çözelti bir ayırma ünitesine gönderilir ve bu ünitede kalan su, kuru temizleme çözücüsünden ayrılır ve sudan ayrılan kuru temizleme çözücüsü ‘temiz çözücü’ tankına aktarılır.
Normal bir yıkama çevrimi, giysilerin tipine ve kirlenme derecesine bağlı olarak 8-15 dakika arasında yapılır. İlk üç dakika süresince çözülebilir kirler, perkloroetilen içinde çözünür ve çıkar. Yerleşmiş, zor kirlerin çözünmesi fazladan üç dakika kadar daha alır. Hidrokarbon çözücü kullanan makinaların yıkama çevrimi, kirlerin daha yavaş çözünmesi nedeniyle en az 25 dakika yapılır.
Yıkama çevriminin sonunda, makine bir durulama çevrimi başlatır ve kuru temizleme makinesine yüklenen giysiler temiz çözücü tankından gelen yeni arıtılmış çözücüyle durulanır. Bu temiz çözücüyle yapılan durulama, kirlerin “kirli çözücüden” tekrar giysilerin yüzeyine emilmesinin yaratacağı renk atmasını engeller.
Kuru temizleme makinası, durulama çevriminden sonra santrifüj işlemini başlatır. Bu işlemde, tekrar kullanılmak üzere kuru temizleme çözücüsü geri kazanılır. Modern kuru temizleme makinaları, kullanılan çözücünün yaklaşık olarak %99.99’unu geri kazanır.
Santrifüj çevrimi, yıkama bölmesindeki çözücünün boşaltılması ve sepetin dakikada 350-450 devir hızlandırılmasıyla yapılır; bunun sonucunda, çözücünün büyük bölümü santrifüj sırasında kumaştan ayrılır. Daha sonra kuru temizleme makinası, kurutma çevrimine geçer.
Kurutma çevriminde, giysiler sepetin içinde devir daim yapan bir sıcak hava akımında (63°C/145°F) altüst edilir ve santrifüj çevriminden sonra kalmış olan kuru temizleme çözücüleri buharlaştırılır. Daha sonra makinadan atılan sıcak hava bir soğutma ünitesinden geçer; bu ünitede, kuru temizleme çözücüsü buharlaştırılıp yoğuşturularak tekrar arıtılmış çözücü tankına geri döndürülür. Yeni nesil kuru temizleme makinaları, kapalı bir döngü sisteminden yararlanır. Bu sistemde, soğutulan hava yeniden ısıtılır ve yeniden devir daimi gerçekleştirilir. Bunun sonucunda kuru temizleme çözücüsünün geri kazanımı artar ve daha az hava kirliliği yaratılır. Kuru temizlemenin ilk zamanlarında, ucuz olduğu için ve zararsız olduğu düşünülerek çok miktarda perkloroetilen atmosfere atılırdı.
Kurutma çevriminin tamamlanmasından sonra, bir kokulandırma (havalandırma) çevrimi gerçekleştirilerek giysiler serinletilir. Serin dış havanın giysiler üzerinde ve daha sonra aktifleştirilmiş karbon ve polimer reçinelerinden yapılma bir buhar geri kazanım filtresinden geçirilerek kuru temizleme makinasında dolaştırılmasıyla geriye kalmış olan çözücüler de çıkarılır.
Havalandırma çevriminden sonra giysiler temizlenmiş olur ve ütüleme, apreleme işlemine hazır duruma gelir.
Benzer Bloglar